ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O.O. JEST BARDZO PROSTE. W TYM CELU TRZEBA ZAWRZEĆ UMOWĘ SPÓŁKI, NASTĘPNIE WSPÓLNICY SĄ ZOBOWIĄZANIA DO WNIESIENIA WKŁADÓW NA POKRYCIE CAŁEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. KAPITAŁ WYMAGANY DO ZAŁOŻENIA TEJ FORMY PRAWNEJ DZIAŁALNOŚCI TO MINIMUM 5 TYS. ZŁ.

NIEWĄTPLIWĄ ZALETĄ SPÓŁKI Z O.O. JEST FAKT, ŻE POSIADA ONA KAPITAŁ: ODRĘBNY MAJĄTEK UTWORZONY Z WKŁADÓW WSPÓLNIKÓW NA KAPITAŁ ZAKŁADOWY. SPÓŁKA Z O.O. ODPOWIADA ZA ZOBOWIĄZANIA SWOIM CAŁYM MAJĄTKIEM, NATOMIAST WSPÓLNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, PONOSZĄC RYZYKO GOSPODARCZE ZWIĄZANE DO WYSOKOŚCI WNIESIONYCH PRZEZ NICH WKŁADÓW. TO ZAPEWNIA DUŻE BEZPIECZEŃSTWO W OBROCIE GOSPODARCZYM.

NAJPROSTSZĄ FORMĄ PRAWNĄ PROWADZENIA FIRMY JEST JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. JEJ ZAŁOŻENIE WYMAGA NIEWIELU FORMALNOŚCI, A WŁAŚCICIEL MA PEŁNĄ SWOBODĘ W ZARZĄDZANIU I KORZYSTANIU Z WYPRACOWANEGO ZYSKU. ALE TEŻ PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTĄ (CZYLI TAKŻE Z MAJĄTKU PRYWATNEGO) ZA WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. SPÓŁKA Z O.O. ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO W TYM ZAKRESIE, LECZ JEJ ZAŁOŻENIE WYMAGA WIĘCEJ FORMALNOŚCI. TRZEBA TEŻ PONIEŚĆ KOSZTY REJESTRACJI I WPŁACIĆ KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZA OBJĘTE UDZIAŁY.

#FranczyzaBliskaLudziom