FRANCZYZODAWCA POSIADA WIĘKSZĄ PERSPEKTYWĘ DZIAŁANIA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRE POZWALA MU NA ODPOWIEDNIE DIAGNOZOWANIE PROBLEMÓW W FUNKCJONOWANIU BIZNESU BIORCY. FRANCZYZOBIORCA MA Z KOLEI PRAWO OCZEKIWAĆ PEWNEJ SYMETRII W WYMIANIE INFORMACJI I DANYCH. WŁAŚCICIEL SYSTEMU POWINIEN ZWROTNIE PRZEKAZYWAĆ SWOIM PARTNEROM BIZNESOWYM RAPORTY, WEWNĘTRZNE BENCHMARKI CZY TRENDY ZACHODZĄCE W FUNKCJONOWANIU CAŁEJ SIECI. TAKA WIEDZA JEST ISTOTNYM PUNKTEM ODNIESIENIA DLA BIZNESU PROWADZONEGO PRZEZ BIORCÓW.

#FranczyzaBliskaLudziom